ZARZĄD

Prezes Zarządu:

EWA FUKUOKA

Wiceprezes

GABRIEL KOŁAT

Skarbnik

PIOTR  KRAUZE

Sekretarz

JACEK GALEWSKI

 Członkowie Zarządu

MONIKA PIASECKA

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: JACEK NIEWIECZERZAŁ

Członkowie: MAŁGORZATA PODRACKA

BOŻENA BEATA ŚCIEGLIŃSKA