ZARZĄD

Prezes Zarządu:

EWA FUKUOKA

Wice Prezes

KATARZYNA ZBIERSKA-MICHALAK

Skarbnik

MARIA KALISKA

Sekretarz

MARIA SADOWSKA

Członkowie Zarządu

URSZULA KLECHTA

PAWEŁ ŚWIĄTEK

ANDRZEJ ZAJĄC