ZARZĄD

Prezes Zarządu:

EWA FUKUOKA

Wiceprezes

KATARZYNA ZBIERSKA-MICHALAK

Skarbnik

MARIA KALISKA

Sekretarz

MARIA SADOWSKA

Członkowie Zarządu

URSZULA KLECHTA